Durant l’any 2015, hem format part de l’equip de formadors contractats per la Secretaría de Estado de Turismo per portar a terme el Pla de formació anual dels perfils tècnics relacionats amb el projecte SICTED (Sistema Integral de Qualitat Turística Espayola en Destinacions): Gestors Formadors Assessors Avaluadors Entre maig i novembre de 2015 s’han portat […]
"/>

Durant l’any 2015, hem format part de l’equip de formadors contractats per la Secretaría de Estado de Turismo per portar a terme el Pla de formació anual dels perfils tècnics relacionats amb el projecte SICTED (Sistema Integral de Qualitat Turística Espayola en Destinacions):

 • Gestors
 • Formadors
 • Assessors
 • Avaluadors

Entre maig i novembre de 2015 s’han portat a terme 7 cursos de formació de 4 jornades  cadascun arreu de l’estat:

 • Santiago de Compostela
 • Madrid
 • Sevilla
 • Valencia
 • Santa Cruz de Tenerife
 • Madrid
 • Monforte de Lemos, Ribeira Sacra (Galicia)

A través d’aquestes cursos, 175 nous tècnics del sector s’hauran capacitat i qualificat per desenvolupar la seua activitat professional dins del projecte SICTED.

formació-sicted-2015

És un projecte de millora de la qualitat de les destinacions turístiques promogut per la Secretaria d’Estat de Turisme, amb el suport i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), que treballa amb empreses / serveis turístics de fins a 32 oficis diferents, amb l’objectiu últim de millorar l’experiència i satisfacció del turista.

El SCTE Destinacions-SICTED és una metodologia que proporciona un sistema integral i permanent de gestió de la qualitat en una destinació turística amb una nova concepció dels resultats esperats, un enfocament cap a la millora contínua i una actitud de recuperació i posada en valor dels recursos i de l’espai.

El SCTE Destinacions-SICTED es basa en la consciència integral de destí i en la identificació d’objectius comuns dels agents implicats.

El SCTE Destinacions-SICTED persegueix un nivell de qualitat homogeni en els serveis oferts al turista dins d’un mateix destí, de manera que no s’aprecien deficiències de qualitat substancials entre els diferents productes (agents) que componen l’oferta en la destinació i, amb això, condicionaments negatius de la percepció i satisfacció dels turistes.

Entre altres eines, compta amb 32 manuals de bones pràctiques, un per cada ofici. Ofereix a les empreses / serveis turístics adherits un pla de formació, visites d’assistència tècnica per part d’assessors homologats, tallers col·lectius, grups de treball que desenvolupen propostes de millora per a la destinació i avaluacions que contrasten l’adequació de l’empresa / servei als estàndards de qualitat. Tot això culmina en l’obtenció del distintiu Compromís de Qualitat Turística.

Aquest s’atorga a les empreses / serveis turístics que han acreditat el compliment dels requisits fixats. És un reconeixement a l’esforç i compromís amb la qualitat i la millora contínua, alhora que distingeix a l’establiment enfront de la competència. El distintiu té validesa biennal, encara que està condicionat a una avaluació anual de seguiment.

La implantació del SICTED s’articula en cicles, de caràcter anual, tal com es mostra en la següent imatge.

Related Posts